Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Đăng ký học trực tuyến
ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2024
(*) Tỉnh/ Thành phố:
(*) Quận/ Huyện:
(*) Xã/Phường/Thị trấn:
Năm lớp 10:
Năm lớp 11:
Năm lớp 12:
Số nhà/ Thị trấn/ Thôn/ Bản:
Xã/ Phường:
Quận/ Huyện:
Tỉnh/ Thành phố:
Năm Năm lớp 10 Năm lớp 11 Học kỳ 1 lớp 12 Điểm ưu tiên Tổng điểm
Khu vực Đối tượng
Điểm TB các môn học
  Captcha Image Refresh  
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Hệ thống đang xử lý dữ liệu....