Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Đăng ký học trực tuyến
ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG (HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH) NĂM 2024
(*) Tỉnh/ Thành phố:
(*) Quận/ Huyện:
(*) Xã/Phường/Thị trấn:
Số nhà/ Thị trấn/ Thôn/ Bản:
Xã/ Phường:
Quận/ Huyện:
Tỉnh/ Thành phố:
Điểm tổng kết Điểm TB học kỳ 1 Điểm TB học kỳ 2 Xếp loại học tập Tổng điểm
  Captcha Image Refresh
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Hệ thống đang xử lý dữ liệu....